Grupa interwencyjna

Patrol interwencyjny

Firma Kodar Security oferuje wykonywanie usługi całodobowego monitorowania systemów alarmowych wraz z reakcją uzbrojonych grup patrolowo - interwencyjnych. Nasze grupy interwencyjne pojawiają się w miejscu zdarzenia w czasie do 5 minut od momentu uzyskania przez dyspozytora stacji monitorowania sygnału o włamaniu.

Grupa interwencyjna składa się z 2 licencjonowanych, umundurowanych odpowiednio oznakowanych pracowników ochrony. Patrol interwencyjny jest zmotoryzowaną grupą pracowników ochrony wspomagająca działania ochronne na danym obiekcie.  Pracownicy są przeszkoleni w posługiwaniu się środkami przymusu bezpośredniego i technikach interwencji oraz prowadzeniu pojazdów.

Dla utrzymania wysokiej jakości usług nasz patrol interwencyjny przechodzi szkolenie teoretyczne z obowiązujących procedur reakcji oraz sprawdziany praktyczne z technik interwencyjnych. Wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności oraz najnowocześniejsze środki wspierające czynności ochronne czuwają nieustannie nad bezpieczeństwem naszych klientów. Do grupy patrolowo - interwencyjnych Kodar Security wyznaczane są osoby wyróżniające się szybkością i zdecydowanym działaniem. Grupa wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt oraz w pełni umundurowana.

Firma Kodar Security Dwa Sp. z o.o. posiada uprawienia SUFO tj. Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochrony. Są to wewnętrzne służby ochrony, które są tworzone na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 r. Pracownicy SUFO w ramach swej służby mają prawo do:

Centrum monitorowania alarmów
  +48 95 721 56 20

Sprzedaż
 +48 794 445 665

Biuro
  +48 95 752 01 79

Kodar Security
ul. Jana Pawła II 14
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0236/14

Kodar Security Dwa Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 14
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0291/06