• http://www.counterliczniki.com Kodar security

  Grupa interwencyjna

  Patrol interwencyjny

  Firma Kodar Security oferuje wykonywanie usługi całodobowego monitorowania systemów alarmowych wraz z reakcją uzbrojonych grup patrolowo - interwencyjnych. Nasze grupy interwencyjne pojawiają się w miejscu zdarzenia w czasie do 5 minut od momentu uzyskania przez dyspozytora stacji monitorowania sygnału o włamaniu.

  Grupa interwencyjna składa się z 2 licencjonowanych, umundurowanych odpowiednio oznakowanych pracowników ochrony. Patrol interwencyjny jest zmotoryzowaną grupą pracowników ochrony wspomagająca działania ochronne na danym obiekcie.  Pracownicy są przeszkoleni w posługiwaniu się środkami przymusu bezpośredniego i technikach interwencji oraz prowadzeniu pojazdów.

  Dla utrzymania wysokiej jakości usług nasz patrol interwencyjny przechodzi szkolenie teoretyczne z obowiązujących procedur reakcji oraz sprawdziany praktyczne z technik interwencyjnych. Wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności oraz najnowocześniejsze środki wspierające czynności ochronne czuwają nieustannie nad bezpieczeństwem naszych klientów. Do grupy patrolowo - interwencyjnych Kodar Security wyznaczane są osoby wyróżniające się szybkością i zdecydowanym działaniem. Grupa wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt oraz w pełni umundurowana.

  Firma Kodar Security Dwa Sp. z o.o. posiada uprawienia SUFO tj. Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochrony. Są to wewnętrzne służby ochrony, które są tworzone na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 r. Pracownicy SUFO w ramach swej służby mają prawo do:

  • legitymowania (w granicach chronionych obszarów) oraz ujęcia osób
  • stosowanie siły fizycznej
  • stosowanie środków przymusu bezpośredniego takich jak pałka, kajdanki, gaz obezwładniająco-paraliżujący
  • stosowania urządzeń do obezwładniania z pomocą energii elektrycznej o mocy przekraczającej 10mA (paralizatorów)
  • użycia broni palnej

  Centrum monitorowania alarmów
    +48 95 721 56 20

  Sprzedaż
   +48 794 445 665

  Biuro
    +48 95 752 01 79

  Kodar Security
  ul. Jana Pawła II 14
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0236/14

  Kodar Security Dwa Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 14
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0291/06