• http://www.counterliczniki.com Kodar security

  Monitoring

  Monitoring

  Monitoring jest najnowocześniejszą i jedną z najbardziej skutecznych form zabezpieczenia mienia. Przez 24 godziny na dobę system w sposób ciągły dozoruje chronione obiekty klienta. Istotną zaletą tego systemu jest fakt, że w przypadku naruszenia strefy chronionej uaktywniony zostaje sygnał, który zostaje automatycznie zarejestrowany i przesłany do Centrum Monitorowania.

  Operator monitoringu natychmiast przekazuje go do patrolu interwencyjnego. Zadaniem patrolu jest dotarcie na miejsce w ciągu kilku minut od odebrania sygnału i natychmiastowe podjęcie interwencji w celu przywrócenia Państwa bezpieczeństwa lub udaremnienia kradzieży. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta system może odebrać wszelkie sygnały:

  • napadu (użycie przycisku napadowego w każdej chwili poczucia zagrożenia)
  • włamania (każde naruszenie strefy chronionej, czujniki ruchu, czujniki otwarcia okien i drzwi)
  • pożaru, zalania, gazu (specjalne czujniki wysyłają sygnał)
  • próby uszkodzenia systemu alarmowego

  Posiadamy nowoczesną, cyfrową stację monitorowania, zlokalizowaną w Kostrzynie nad Odrą, przy ul. Jana Pawła II 14. W zakresie instalacji sprzętu współpracujemy z najlepszymi firmami. Monitoring firmy czy domu za pomocą kamer staje się bardzo popularnym rozwiązaniem, które niesie ze sobą wymierne korzyści.

  Usługę zdalnego monitoringu wizyjnego polecamy klientom, dla których stacjonarna ochrona fizyczna to za mało oraz takim, którzy chcieliby podnieść poziom bezpieczeństwa, ale bez stałego dozoru pracowników ochrony. Monitoring wizyjny polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej. Przez 24 godziny na dobę pracownicy obserwują kamery, aby w odpowiednim momencie zareagować. Monitoring wizyjny stanowi m.in. narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania oraz narzędzie prewencyjne.

  Centrum monitorowania alarmów
    +48 95 721 56 20

  Sprzedaż
   +48 794 445 665

  Biuro
    +48 95 752 01 79

  Kodar Security
  ul. Jana Pawła II 14
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0236/14

  Kodar Security Dwa Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 14
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0291/06