• http://www.counterliczniki.com Kodar security

  Ochrona fizyczna

  Ochrona fizyczna

  Jedną z podstawowych form naszej działalności jest ochrona fizyczna osób i mienia – powyższą usługę realizujemy dla firm prywatnych i podmiotów państwowych. Usługa ta skierowana jest do klientów, których działalność wymaga bezpośredniego nadzoru nad mieniem przez pracowników ochrony. Chronimy obiekty przemysłowe, handlowe, instytucje, zakłady produkcyjne,

  także w trakcie budowy oraz farmy wiatrakowe.

  Ochrona fizyczna polega na stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie. Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia, znajdującego się na ochranianym terenie. Nasi pracownicy są umundurowani z widocznymi oznaczeniami, wyposażeni w odpowiednie obuwie robocze oraz łączność, przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

  Do podstawowych zadań pracowników ochrony należy:

  • zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem lub dewastacją
  • zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym na terenie obiektu, kontrola ruchu osobowego
  • udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (nasi pracownicy są szkoleni w tym zakresie)
  • dążenie do zminimalizowania skutków zdarzeń losowych, awarii, klęsk żywiołowych

  Stosowany przez firmy KODAR SECURITY całodobowy system nadzoru, gwarantuje realizacje zlecenia, a także natychmiastową reakcje na wszelkie uwagi klienta. Na terenie każdego obiektu chronionego w celu zwiększenia skuteczności ochrony i kontroli, w specjalnie wyznaczonych miejscach obiektu standardowo stosuje się rejestratory obchodów, obowiązkowe zgłoszenia kontrolne, wprowadza się kontrolę pojazdów i osób oraz znakowanie ochranianego terenu. System Seven Guard pozwala nam na bezpośrednią obserwację wykonywanych obchodów, dzięki czemu reagujemy natychmiast na zaistniałe zdarzenia.

  Centrum monitorowania alarmów
    +48 95 721 56 20

  Sprzedaż
   +48 794 445 665

  Biuro
    +48 95 752 01 79

  Kodar Security
  ul. Jana Pawła II 14
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0236/14

  Kodar Security Dwa Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 14
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0291/06