Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna

Jedną z podstawowych form naszej działalności jest ochrona fizyczna osób i mienia – powyższą usługę realizujemy dla firm prywatnych i podmiotów państwowych. Usługa ta skierowana jest do klientów, których działalność wymaga bezpośredniego nadzoru nad mieniem przez pracowników ochrony. Chronimy obiekty przemysłowe, handlowe, instytucje, zakłady produkcyjne,

także w trakcie budowy oraz farmy wiatrakowe.

Ochrona fizyczna polega na stałej obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie. Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia, znajdującego się na ochranianym terenie. Nasi pracownicy są umundurowani z widocznymi oznaczeniami, wyposażeni w odpowiednie obuwie robocze oraz łączność, przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Do podstawowych zadań pracowników ochrony należy:

Stosowany przez firmy KODAR SECURITY całodobowy system nadzoru, gwarantuje realizacje zlecenia, a także natychmiastową reakcje na wszelkie uwagi klienta. Na terenie każdego obiektu chronionego w celu zwiększenia skuteczności ochrony i kontroli, w specjalnie wyznaczonych miejscach obiektu standardowo stosuje się rejestratory obchodów, obowiązkowe zgłoszenia kontrolne, wprowadza się kontrolę pojazdów i osób oraz znakowanie ochranianego terenu. System Seven Guard pozwala nam na bezpośrednią obserwację wykonywanych obchodów, dzięki czemu reagujemy natychmiast na zaistniałe zdarzenia.

Centrum monitorowania alarmów
  +48 95 721 56 20

Sprzedaż
 +48 794 445 665

Biuro
  +48 95 752 01 79

Kodar Security
ul. Jana Pawła II 14
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0236/14

Kodar Security Dwa Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 14
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0291/06