• http://www.counterliczniki.com Kodar security

  RODO

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH WSKAZANYCH PRZEZ KLIENTA

           Na podstawie art. 14 unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych przedstawiamy poniżej informacje dla osób, których dane kontaktowe zostały nam przekazane przez naszego Klienta. Te dane Klient przekazał‚ nam ponieważ w ocenie Klienta były one niezbędne dla prawidłowego wykonywania zawartej z nami umowy o świadczenie usług takich jak monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych przez nadajniki zainstalowane w obiektach ruchomych lub nieruchomościach.

  NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

              Państwa dane osobowe, uzyskane od naszego Klienta, wykorzystujemy w celu:
  1) prawidłowego wykonywania zawartej z naszym Klientem umowy o świadczenie usług w czasie jej trwania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – czyli uzasadniony interes naszego Klienta);
  2) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z naszym Klientem umowy o świadczenie usług przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli nasz uzasadniony interes).

   KOMU PRZEKAZUJEMY  PAŃSTWA  DANE?

              Państwa dane możemy przekazywać:
  -firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne,
  - podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi obsługi klientów, rozpatrywania reklamacji, prawne oraz usług rozliczania umów (jeżeli Państwa dane zostały przekazane w celu dokonywania takich rozliczeń„).

  JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

              Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o sprostowanie nieprawidłowych danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych, dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych, bądź sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  KONTAKT

  Firma Kodar Security Dwa sp. z o.o ul. Jana Pawła II 14 , 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
  Dane kontaktowe naszego koordynatora: n.paszkiewicz@kodar2.pl.

  Centrum monitorowania alarmów
    +48 95 721 56 20

  Sprzedaż
   +48 794 445 665

  Biuro
    +48 95 752 01 79

  Kodar Security
  ul. Jana Pawła II 14
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0236/14

  Kodar Security Dwa Sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 14
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  Koncesja wydana przez MSWIA nr l-0291/06